Fundacja „Po Zdrowie”

powstała w 2014 roku, jako wynik wspólnych działań osób, które od lat współpracują z branżą medyczną i farmaceutyczną, a widzą potrzebę ciągłego ich rozwoju, szczególnie w zakresie wiedzy i edukacji. Fundacja „Po Zdrowie” prowadzi działania nie tylko na rzecz odbiorców końcowych produktów i usług, ale także wśród kadry medycznej i farmaceutycznej.