AKCJA ŚWIĄTECZNA
“PACZKA ZE ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ”

Fundacja “Po Zdrowie” rozpoczyna zbiórkę funduszy na zakup
paczek świątecznych dla dzieci z Domu Dziecka nr 4,
przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie.

Wpłaty prosimy kierować na konto naszej Fundacji z dopiskiem
“Akcja Świąteczna” na nr konta
PEKAO SA 32124020341111001076776033
Pomóżmy dzieciom!