20/03/2020

O FUNDACJI

  • HISTORIA I MISJA

Fundacja „Po Zdrowie” powstała w 2014 roku z myślą o rozwijaniu działań prozdrowotnych, łącząc działania nakierowane na pacjenta, wraz z edukacją branży medycznej i farmaceutycznej podczas konferencji i debat.

Kluczowym filarem działalności Fundacji „Po Zdrowie” są wyspecjalizowane działania polegające na pomocy pacjentom po-covidowym oraz przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności poprzez wspieranie sektora medycznego w pozyskiwaniu środków przeciwdziałających COVID-19 dla osób najbardziej potrzebujących oraz edukowanie pacjentów.

Nasze działania są komplementarne i mają na celu przede wszystkim dobro pacjenta, edukację i profilaktykę, rozwój samoświadomości zdrowotnej oraz stosowanie założeń medycyny zapobiegawczej, troskę o zdrowe żywienie i odpowiednią aktywność ruchową dla zdrowszej przyszłości całego społeczeństwa.

Narzędziem edukacyjnym Fundacji „Po Zdrowie” jest „Po Zdrowie TV”, jedyna w Polsce telewizja edukacyjna emitowana w szpitalach, ośrodkach zdrowia, czy sanatoriach.

Głównymi celami statutowymi Fundacji „Po Zdrowie” są:

  1. Promocja zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia oraz innowacji, w zakresie utrzymania zdrowia i działań prozdrowotnych.
  2. Propagowanie nowych form leczenia oraz innowacji medycznych, paramedycznych i około-medycznych, nie stosowanych szeroko w Polsce, w szczególności profilaktycznych, dietetycznych, sportowych i kulturalnych.
  3. Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych osób, w celu przystosowania ich do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy.
  4. Inicjowanie i współpraca badawczo-rozwojowa z ośrodkami naukowymi, o charakterze innowacyjnym w dziedzinie medycyny, sportu, nowych technologii, odnawialnych źródeł energii, jak również w sektorze przedsiębiorstw.
  5. Wspieranie badań rynkowych i naukowych, rozwoju nowoczesnych technologii i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz implementacji nowych trendów prozdrowotnych.

  • WSPIERAJĄ NAS

Na co dzień działania Fundacji „Po Zdrowie” są wspierane przez kluczowe instytucje z branży farmaceutycznej i medycznej na rynku polskim.

Współpracujemy z: 

Ministerstwo Zdrowia (MZ), Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL), Ministerstwo Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska (NIL), Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Porozumienie Zielonogórskie, Związki Zawodowe Pracowników Farmacji;

szpitale uniwersyteckie: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy;

szpitale: Centrum Medyczne HCP Szpital im. Jana Pawła II w Poznaniu, Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu (ul. Długa), Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego), Szpital im. Mikołaja Kopernika Copernicus w Gdańsku (ul. Nowe Ogrody), Szpital im. Mikołaja Kopernika Copernicus w Gdańsku (Zaspa), Szpital Powiatowy w Kozienicach, Szpital Wojewódzki w Suwałkach, Szpital Powiatowy w Słubicach, Szpital w Kielcach, Szpital w Białymstoku , Szpital Powiatowy w Kamiennej Górze, Szpital Bukowiec w Kowarach, Centrum Medyczne w Karpaczu, Samodzielny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie;

sanatoria:

ZUK Kudowa (Jagusia), ZUK Kudowa (Polonia), ZUK Kudowa (Zameczek), ZUK Kudowa (Kogą), ZUK Kudowa (Zacisze), ZUK Polanica (Wielka Pieniawa), ZUK Polanica (Mała Pieniawa), ZUK Polanica (Carmen), ZUK Polanica (Korab), ZUK Polanica (Szarotka), ZUK Polanica (Zdrowie), ZUK Duszniki (Jan Kazimierz A), ZUK Duszniki (Jan Kazimierz B), ZUK Duszniki (Moniuszko), ZUK Duszniki (Chopin), 21 WSZUR Ciechocinek, Ciechocinek Gracja, MSW Orion Ciechocinek, PGU Połczyn Zdrój (Gryf), PGU Połczyn Zdrój (Gryf SPA), PGU Połczyn Zdrój (Villa Lekarzy), PGU Połczyn Zdrój (Podhale), PGU Połczyn Zdrój (Irena), PGU Połczyn Zdrój (Borkowo), PGU Połczyn Zdrój (Tadeuszówka).